Obchodní podmínky

Sídlo společnosti:

SMRŽ auto - moto s.r.o.
U Hostivařského nádraží 556/12
102 00 Praha 10
IČ: 26071576
DIČ: CZ26071576 (jsme plátci DPH)

Provozovna - kamenná prodejna:

SMRŽ auto - moto s.r.o.
Dobrovodská 206/12
370 01 České Budějovice

Způsob dopravy: Zboží zasíláme prostřednictvím kurýrní služby PPL a Zásilkovna nebo je možný osobní odběr na naší prodejně, v ulici Dobrovodská 206/12, České Budějovice.

 • Ke každé zásilce účtujeme poštovné a balné dle výběru způsobu platby a výběru kurýrní služby (platba převodem, kartou prostřednictvím platební brány GoPay; ceny jsou uvedeny vč. sazby DPH):
  • PPL - 209,- Kč - balík do 5 kg, v případě balíku nad uvedené hodnoty účtujeme poštovné a balné dle aktuálního ceníku přepravce PPL, vždy po vzájemné komunikaci se zákazníkem
  • Zásilkovna - 79,- Kč - balík do 5 kg (max. str. 70 a ∑ 120 cm), v případě balíku nad uvedené hodnoty účtujeme poštovné a balné ve výši 132,- Kč - zákazník je informován před odesláním zásilky
 • V případě platby formou dobírky je účtováno:
  • PPL - 69,- Kč (doběrečné balíku v hodnotě do 5.000,- Kč)
  • Zásilkovna - 21,- Kč
 • Doručení zásilky do Z-Boxu či Alza Boxu je podmíněno dodržením max. rozměrů zásilky takto:
  • Z-Box - 45 x 36 x 61 cm (š - v - h)
  • Alza Box - 43 x 33 x 58 cm (š - v - h)
  • balíky nad rámec uvedených rozměrů nelze zaslat do Z-Boxu či Alza Boxu!
 • Při nákupu nad 3.000, - Kč je doprava ZDARMA.

Termín dodání: Přijatá objednávka bude obratem e-mailem potvrzena nebo telefonicky ověřena. Při ověřování objednávky bude objednateli sdělena úplnost vykrytí objednávky. Pokud je zboží skladem, bude Vám doručeno do třetího pracovního dne od přijetí Vaší objednávky.

Způsob úhrady: Cena zboží je zásadně uváděna v CZK vč. DPH, není-li zřetelně uvedeno u konkrétního výrobku jinak. Zboží posíláme na dobírku, zboží tedy uhradíte při převzetí zásilky. Dále je možná platba bankovním převodem před odesláním objednaného zboží nebo platba online kartou. Platba v hotovosti či kartou je možná při osobním odběru zboží na adrese naší provozovny.

Právo z vadného plnění dle § 2106 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

 § 2107 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

§ 1924 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

§ 2169 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

§ 2161 - Jakost při převzetí 

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

§ 2173 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Reklamace: Objevili jste na zboží nějaké vady nebo nedostatky? Nebojte se, reklamace a vše kolem nich bereme velmi vážně! Reklamace a vrácení zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, kdy na zboží máte dle zákona záruční dobu 24 měsíců, pokud není na e-shopu nebo v přiloženém záručním listě uvedeno jinak. Kupující je povinen o případných závadách nebo nedostatcích informovat prodávajícího a to bez zbytečných odkladů. Reklamaci lze podat použitím vyplněného formuláře pro výměnu, vrácení a nebo reklamaci zboží, případně je možné reklamaci podat osobně na adrese provozovny, telefonicky nebo e-mailem. Uplatnění reklamace musí obsahovat oznámení vady (přesný popis) a Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace. Po přijetí reklamace posoudí prodávající, zda bylo s výrobkem zacházeno tak, jak je běžné a dle zjištěných skutečností tuto reklamaci přijme nebo zamítne. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu vráceny všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem, jakým od něj byly převzaty.

Výměna zboží, vrácení zboží: Netrefili jste velikost? Nebo se Vám zboží ve skutečnosti nelíbí? Nejste-li se zbožím spokojeni nebo se z jiného důvodu rozhodnete zboží vrátit, můžete tak učinit do 14 dnů.

KE STAŽENÍ

Formulář pro výměnu, vrácení a nebo reklamaci zboží (formát PDF)

V případě vrácení zboží do 14 dnů od převzetí, Vám peníze vrátíme na účet do 10-ti pracovních dnů od přijetí zásilky. Číslo Vašeho účtu nám nezapomeňte uvést do formuláře pro výměnu, vrácení a nebo reklamaci zboží. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník sám.

V případě výměny zboží Vám bude účtována doprava ve výši 169,- Kč dobírkou. Výměnu lze uskutečnit i za jiný druh zboží ve stejné či vyšší ceně. Případný rozdíl Vám bude doúčtován v novém dokladu o koupi. Výměnu lze uskutečnit i v naší kamenné prodejně po předchozím potvrzení, že je požadované zboží skladem.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 • Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
 • Kancelář finančního arbitra
  Legerova 1581/69
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 257 042 094 - telefonické dotazy vyřizujeme každý pracovní den od 9.00 do 11.00 hodin.
  E-mail: arbitr@finarbitr.cz
  ID datové schránky: qr9ab9x

Ochrana osobních dat: Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím a jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Více info ZDE.

Závěrečná ustanovení: Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit dodavatele kurýrní služby a další parametry služby eshop. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit poskytování služby e-shop. Na vztahy neupravené těmito podmínkami se použijí obecně závazné právní předpisy České republiky.

Věrnostní program – všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu:

VĚRNOSTNÍ PROGRAM je určen zákazníkům s cílem ocenit jejich věrnost společnosti SMRŽ auto – moto s.r.o., formou výhod a zvýhodněných cen.

1. Věrnostní karta

Držitelem věrnostní karty se může stát osoba, která na našem e-shopu provede registraci a zároveň tím potvrdí souhlas s Obchodními podmínkami společnosti SMRŽ auto – moto s.r.o.

Pro získání věrnostní karty se základní slevou 5 % je nezbytně nutné provádět veškeré objednávky pod účtem/registrací zákazníka. Věrnostní karta je přenosná. Objednávky pod Vašim účtem se automaticky sčítají a můžete tak dosáhnout následujících slev:

 • 35.000, - Kč – sleva 5%
 • 50.000, - Kč – sleva 7%
 • 100.000, - Kč – sleva 10%

Věrnostní kartu se základní slevou 5 % získává zákazník automaticky při nákupu motocyklu, skútru anebo čtyřkolky v kamenné prodejně.

Přiznané slevy se vzájemně nesčítají a rovněž nelze slevu uplatnit na zboží, které je již zlevněno nebo je právě v akci. Slevu nelze uplatnit na nákup motocyklu, skútru či čtyřkolky a zboží značky 4SR – For Street Racing.

2. Zánik platnosti věrnostní karty

Platnost věrnostní karty zaniká a karta se stává neplatnou v případě, že:

 • držitel členské karty zneužil značky SMRŽ auto – moto s.r.o.
 • držitel věrnostní karty zneužil mechanismus a výhody z této karty vyplývající
 • držitel věrnostní karty uvedl úmyslně nesprávné údaje při registraci
 • na základě písemného oznámení držitele členské karty

Za zneužití mechanismu a výhod VK se považuje zejména:

 • násilné zničení karty
 • použití falšované členské karty
 • poskytnutí karty třetím osobám (myšleno ztráta karty a neoprávněné použití)

3. Ochrana osobních údajů

Zákazník vyplněním registrace potvrzuje svůj souhlas s tím, aby společnost SMRŽ auto – moto s.r.o. zapracovala údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, tyto údaje v informačním systému shromažďovala za účelem možnosti poskytnout výhody plynoucí z členství a k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogu nebo jiných tiskových materiálu poštou na adresy členů, e-mailové zprávy, SMS informace). Tento informační systém provozuje na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osoba, která vyplnila formulář, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost SMRŽ auto – moto s.r.o. ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona. Zpracovatelem údajů je společnost SMRŽ auto – moto s.r.o., se sídlem provozovny Dobrovodská 206/12, 370 01, České Budějovice a zlikviduje osobní údaje bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zanikla platnost karty.

Členové Věrnostního programu berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a společnost SMRŽ auto – moto s.r.o. údaje zlikviduje.

Souhlas zákazníka trvá po celou dobu, než je zjištěna neplatnost karty.

4. Všeobecná ustanovení

Společnost SMRŽ auto – moto s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu, výši a podmínky poskytovaných výhod.
Systém věrnostních karet připravila společnost SMRŽ auto – moto s.r.o. s dlouhodobým záměrem. Ta si však vyhrazuje právo také ukončit tento program, a to včasným oznámením data ukončení, prostřednictvím dostupných informačních prostředků. Po tomto datu nebudou dále karty platné.
Tyto všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu stanovila společnost SMRŽ auto – moto s.r.o., se sídlem provozovny Dobrovodská 206/12 České Budějovice, jako závazný předpis pro provozování systému věrnostních karet, výlučně v ČR a pro členy, jejichž karty jsou registrovány a vydány v ČR.

* Ceny produktů na našem e-shopu se mohou lišit od maloobchodních cen na naší kamenné prodejně.

Speciální akce a akční nabídky:

Unikátní slevový kód – jedná se o jednorázový, časově omezený slevový kód, platný pouze na nákup na našem e-shopu. Primárně je takový unikátní slevový kód propagován prostřednictvím facebookového nebo instagramového profilu společnosti SMRŽ auto – moto s.r.o. a to na vybrané zboží. Sleva je poskytnuta pouze po uplatnění uvedeného slevového kódu. Tento kód musí být zadán v nákupním košíku.

Slevu nelze uplatnit na zboží, které je již zlevněno, anebo je právě v akci. Slevu nelze uplatnit na nákup motocyklu, skútru či čtyřkolky a zboží značky 4SR – For Street Racing. Tento unikátní slevový kód nelze kombinovat se slevou věrnostní karty.

Sleva se nevztahuje na nákup na naší kamenné prodejně.

banner doprava zdarma